Ledige treningstiderJan Rune Sund
23.10.2019
Etter at noen lag og foreninger har sagt ifra seg treningstid i de 3 hallene på Kuventræ er det no ledige tider i hallene.

Os Idrettsråd fordeler hver høst treningstid i alle kommunale haller og Gymsaler etter innkomne søknader.

Alle ledige timer ble fordelt etter innkomne søknader men i ettertid har noen av de tildelte lag og foreninger sagt fra seg tildelt tid i de 3 hallene på Kuventræ.

Disse tidene legger vi nå ut i vedlagte skjema og alle lag, foreninger og andre grupper kan søke om leie av hele eller deler av hall på de ledige tidspunktene..

Os Idrettsråd vil gjøre en fortløpende fordeling av disse tiden etter hvert som vi får inn søknader.

En forutsetning for utleie er at type aktivitet blir godkjent og at aktivitet ikke unødvendig forstyrrer andre leietakere og/eller skader lokaler og utstyr.

Alt fellesutstyr i hallen kan benyttes av leietakere men det er begrenset plass for oppbevaring av spesial utstyr.

Se vedlagte fil for oversikt over ledig tid.

Søknad sendes til leder for Os Idrettsråd Jarle Heltne på mail: jussehelt@gmail.com